Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) F√łlgende vilk√•r og betingelser g√¶lder for kontrakter, som du indg√•r med os som leverand√łr (Rinos Handels GmbH) via hjemmesiden www.rinosbike.de. Medmindre andet er aftalt, g√łr vi indsigelse mod, at dine egne vilk√•r og betingelser, som du m√•tte have anvendt, medtages.

(2) En forbruger i henhold til de f√łlgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indg√•r en retshandel med henblik p√• form√•l, som overvejende hverken kan henf√łres til hans erhvervsm√¶ssige eller selvst√¶ndige erhvervsm√¶ssige virksomhed. En iv√¶rks√¶tter er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, der ved indg√•else af en retshandel handler som led i ud√łvelsen af sin selvst√¶ndige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Ved at placere det p√•g√¶ldende produkt p√• vores hjemmeside giver vi et bindende tilbud om at indg√• en kontrakt via online indk√łbskurvsystemet p√• de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.¬†

(3) Kontrakten indg√•s via online indk√łbskurvsystemet p√• f√łlgende m√•de:
De varer, der skal k√łbes, l√¶gges i "indk√łbskurven". Du kan til enhver tid √•bne "indk√łbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og til enhver tid foretage √¶ndringer der.
Når du har åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises ordredataene til sidst som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et √łjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, √łjeblikkelig overf√łrsel) som betalingsmetode, bliver du enten omdirigeret til siden med ordreoversigt i vores online shop eller til webstedet for udbyderen af det √łjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du bliver omdirigeret til det p√•g√¶ldende system for √łjeblikkelig betaling, skal du foretage det tilsvarende valg eller indtaste dine data der. Endelig f√•r du vist dine bestillingsdata i form af en ordreoversigt p√• hjemmesiden for udbyderen af det √łjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online shop.

Inden du afgiver din bestilling, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere bestillingen.
Ved at sende bestillingen via den tilsvarende knap ("bestilling mod betaling" eller lignende betegnelse) erklærer du, at du accepterer tilbuddet juridisk bindende, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi sender dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det pågældende tilbud).

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle oplysninger, der er n√łdvendige i forbindelse med indg√•elsen af kontrakten, sker delvist automatisk via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har opgivet hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og is√¶r at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Ret til tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun ud√łve en tilbageholdelsesret, for s√• vidt det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil k√łbsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iv√¶rks√¶tter, g√¶lder desuden f√łlgende:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opst√•r i forbindelse med den aktuelle forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud betalt. F√łr overdragelse af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, er det ikke tilladt at pants√¶tte eller overf√łre ejendomsretten som sikkerhed.

b) Du m√• videres√¶lge varerne som led i den almindelige forretningsgang. I dette tilf√¶lde overdrager du allerede nu alle krav til os svarende til det fakturabel√łb, som du har f√•et ved videresalget; vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) Ved sammenl√¶gning og sammenblanding af forbeholdsvarer erhverver vi medejendomsretten til den nye genstand i forhold til forbeholdsvarens fakturav√¶rdi i forhold til de √łvrige forarbejdede varer p√• tidspunktet for forarbejdningen.

d) Vi forpligter os til på din anmodning at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, i det omfang den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Det påhviler os at udvælge de sikkerheder, der skal frigives.

§ 4 Garanti

(1) De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler gælder.

(2) Som forbruger skal du straks efter levering kontrollere varen for fuldst√¶ndighed, √•benlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt underrette os og transport√łren om eventuelle klager. Hvis du undlader at g√łre det, p√•virker det ikke dine lovbestemte garantikrav.

(3) For s√• vidt du er iv√¶rks√¶tter, g√¶lder f√łlgende som en afvigelse fra ovenst√•ende garantibestemmelser:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses for at være godkendt som varens kvalitet, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b) I tilf√¶lde af mangler yder vi efter eget valg garanti ved afhj√¶lpning af manglen eller ved efterlevering.¬†Hvis afhj√¶lpningen af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kr√¶ve et prisnedslag eller h√¶ve kontrakten. Afhj√¶lpning af mangler anses for at v√¶re mislykkedes efter et andet mislykket fors√łg, medmindre andet fremg√•r af genstandens eller manglens art eller andre omst√¶ndigheder. I tilf√¶lde af afhj√¶lpning af mangler er vi ikke forpligtet til at afholde de √łgede omkostninger, der opst√•r som f√łlge af overf√łrslen af varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at overf√łrslen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra leveringen af varerne. Afkortningen af fristen gælder ikke

- for skader, der skyldes os, og som skyldes forsætligt forvoldt skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt;
- for så vidt som vi svigagtigt har fortiet manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;
- hvis der er tale om genstande, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed;
- i tilf√¶lde af lovbestemte regresrettigheder, som du har over for os i forbindelse med rettigheder, der opst√•r som f√łlge af mangler.

§ 5 Valg af lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere g√¶lder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit s√¶dvanlige opholdssted, ikke oph√¶ves som f√łlge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2) Ydelsesstedet for alle ydelser, der f√łlger af forretningsforbindelsen med os, og v√¶rnetinget er vores hjemsted, hvis du ikke er en forbruger, men en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond.¬†Det samme g√¶lder, hvis du ikke har et almindeligt v√¶rneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bop√¶lssted eller s√¶dvanlige opholdssted er ukendt p√• det tidspunkt, hvor sagen anl√¶gges. Retten til ogs√• at anl√¶gge sag ved retten p√• et andet lovbestemt v√¶rneting forbliver up√•virket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale k√łb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.
II. kundeoplysninger

1. sælgerens identitet

Rinos Handels GmbH
Goethestr 11E
15234 Frankfurt (Oder)
Tyskland
Telefon: +491633703902
E-mail: info@rinosbike.eu


Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platformen), som findes på https://ec.europa.eu/odr.

2 Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske skridt til indg√•else af kontrakten, selve indg√•elsen af kontrakten og mulighederne for korrektion udf√łres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indg√•else af kontrakten" i vores almindelige forretningsbetingelser (del I.).

3. kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst

3.1 Kontraktens sprog er tysk.

3.2 Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden du sender ordren via online indk√łbskurvsystemet, kan du udskrive kontraktdataene eller gemme dem elektronisk ved hj√¶lp af browserens udskriftsfunktion. Efter at vi har modtaget ordren hos os, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle vilk√•r og betingelser til dig igen pr. e-mail. 3.3.

3.3 Ved foresp√łrgsler om tilbud uden for onlinekurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. adfærdskodekser

4.1 Vi har underkastet os k√łberseglets kvalitetskriterier fra H√§ndlerbund Management AG, som kan ses p√•: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. varernes eller tjenesteydelsernes væsentlige kendetegn

De væsentligste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af det respektive tilbud.

6. priser og betalingsformer

6.1 De priser, der er anf√łrt i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne udg√łr de samlede priser. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle g√¶ldende skatter og afgifter.

6.2 Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i k√łbsprisen.¬†De kan kaldes via en tilsvarende knap p√• vores hjemmeside eller i det p√•g√¶ldende tilbud, vises separat i forbindelse med bestillingsprocessen og skal betales af dig, medmindre der er lovet gratis levering. 6.3.

6.3 Eventuelle omkostninger i forbindelse med pengeoverf√łrsel (kreditinstitutternes overf√łrsels- eller vekselkursgebyrer) skal b√¶res af dig i tilf√¶lde, hvor leveringen sker til et EU-land, men betalingen er iv√¶rksat uden for EU.

6.4 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, er angivet under en tilsvarende knap på vores websted eller i det pågældende tilbud.

6.5 Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, skal betalingsfordringer, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, betales straks.

7. leveringsbetingelser

7.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen samt eventuelle leveringsrestriktioner kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud.

7.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for h√¶ndeligt tab og h√¶ndelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen ikke overg√•r til dig, f√łr varen overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller ikke-forsikret. Dette g√¶lder ikke, hvis du selvst√¶ndigt har givet et transportfirma, der ikke er udpeget af iv√¶rks√¶tteren, eller en person, der p√• anden m√•de er udpeget til at udf√łre forsendelsen, i opdrag.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din risiko.

8. retligt ansvar for fejl og mangler

Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelsen om "Garanti" i vores generelle betingelser (del I).

Disse generelle betingelser og kundeinformationer er udarbejdet af H√§ndlerbunds jurister med speciale i IT-lovgivning og kontrolleres l√łbende for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. H√§ndlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilf√¶lde af advarsler. Du kan finde flere oplysninger p√•: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

sidste opdatering: 27.10.2020